Bij AEquilibrium bekijken we een klacht altijd vanuit de gehele lichaam en geest.
Onze werkwijze doet daarbij een beroep op uw zelfherstellende vermogen.
Dit vermogen is niet altijd zelf (voldoende) in staat om een klacht aan te pakken.
De hulp hierbij komt van onze kant.

Behandeling op maat

Iedere persoon en iedere klacht is uniek, dus ook de behandeling van uw klacht is speciaal op u gericht. U vult voorafgaande aan uw eerste bezoek aan onze praktijk een intakeformulier in. Dit formulier nemen wij samen door. Naar aanleiding van wat u heeft verteld en wat u in uw leven heeft meegemaakt, maken we een analyse. Ook maken wij samen met u een keuze uit meerdere therapiemogelijkheden uit de westerse en oosterse geneeskunde. Ons uitgangspunt daarbij is helder: de therapie moet bij u passen.

Belasting-belastbaarheidsmodel

Als basis bij de therapie gebruiken we het belasting-belastbaarheidsmodel. Dit model is gebaseerd op de weegschaal van onze gezondheid: de verhouding tussen onze mogelijke belastbaarheid en de daadwerkelijk belasting. Ieder mens heeft een bepaalde belastbaarheid. Dit zijn de grenzen van onze fysieke, sociale, emotionele en psychische prestaties. Een verlaagde belastbaarheid kan bijvoorbeeld ontstaan als we langdurig boven onze grenzen (moeten) presteren. Onze belasting is dat wat we van onszelf verlangen en alles waaraan we worden blootgesteld. Het langdurig boven onze grenzen presteren geeft bijvoorbeeld een verhoogde belasting aan. Het beste voorbeeld is stress. Stress betekent eigenlijk druk, spanning. Vaak wordt met stress alleen de psychische spanning bedoeld. Maar stress kan ook veroorzaakt worden door fysieke, emotionele of sociale factoren. De belasting en de belastbaarheid zijn dan uit balans. Het in evenwicht houden of brengen van deze weegschaal is het doel van onze behandelingen.

Behandelingen vinden plaats op basis van de 5 natuurgerichte principes

Energie

Volgens de oosterse manier van denken bestaan wij mensen uit energie. Vanuit deze energie wordt ons lichaam geprojecteerd met al zijn weefsels en organen. De energie zorgt er eveneens voor dat wij als mensen kunnen functioneren.
Wij in het westen zien energie vaak in de vorm van het inademen van zuurstof aan de ene kant en voeding inname aan de andere.

Voor beide denkwijzen geldt: is er niet (voldoende) energie, wordt de energie geblokkeerd of is er te veel van een bepaalde energie, dan is het lichaam of de geest ontregeld. Dit kan zich uiten in allerlei symptomen.

Prikkeloverdracht

Via onze zenuwbanen worden prikkels in onze hersenen vertaald naar motoriek of sensoriek. Hierdoor kunnen we bewegen, reageren, maar ook onze zintuigen worden op deze wijze gestuurd. Deze banen kunnen soms geheel of gedeeltelijk blokkeren. Dit uit zich in segmentale symptomen.

Drainage

Door onze manier van leven in onze welvarende omgeving kan zowel ons lichaam als onze geest overbelast raken met verontreiniging. Deze verontreiniging moet het lichaam of de geest weer verlaten via reiniging. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld meditatie of ontgifting.

Voeding

Onze voeding heeft veel invloed op het functioneren van ons lichaam en onze geest. Is de voeding niet goed voor ons lichaam, dan kan dit allerlei gevolgen hebben voor ons spijsverteringsstelsel, maar ook voor bijvoorbeeld ons hormoonstelsel. Tekorten of overvloeden aan bepaalde voedingsstoffen hebben echter ook effect op allerlei andere functies van het lichaam en kan schade berokkenen. Goede voeding die bij iemand past, zorgt voor een gezonder lichaam en een gezondere geest.

Levenskunst

Patronen in onze levens bepalen vaak onze manier van reageren of zorgen voor vooroordelen. Het doorbreken of loslaten van deze patronen kan zeer genezend werken.

Lees hier meer over de behandelingen